close menu

Cơ hội việc làm

Trở thành một thành viên của MCC ngay hôm nay bằng cách ứng tuyển vào các vị trí dưới đây. Nếu bạn có mong muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng chưa tìm được vị trí thích hợp,
vào đây để gửi ngay cho chúng tôi hồ sơ của bạn.

Nhân viên bảo trì điện

07/12/20202

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

07/12/20203

Nhân Viên Vận Hành Máy

21/02/201910